9 Taş Danışmanlık Hakkımızda
Yetişkin Danışmanlığı

Yetişkin danışmanlığı, yetişkinlerin yaşamakta olduğu sosyal, duygusal ve aile içi sorunları kapsamaktadır. Yetişkin psikolojisi danışmanlık hizmetleri kişilerin yaşamlarının değişik evrelerinde karşılaştıkları güçlüklerle bas etmekte zorlandıkları durumlarda onlara destekleyici ve sorun çözme becerilerini geliştirme odaklı psikolojik yardım sağlamayı amaçlamaktadır.